Een goede vergoeding van je zorgverzekering voor een bril of contactlenzen is natuurlijk altijd welkom. Heb je een aanvullende verzekering? Dan is er vaak een vergoeding mogelijk. Dit kan oplopen van € 450,- per jaar, € 750 per 2 jaar en € 250,- per 3 jaar. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van vergoedingen voor brillen en contactlenzen per verzekeraar.

 

Zorgverzekeraars

AMERSFOORTSE ZORGVERZEKERING   DSW   ONVZ   STAD HOLLAND VERZEKERINGEN
ANDERZORG   FBTO   PROMOVENDUM   UNIVE ZORGVERZEKERAAR
AVÉRO ACHMEA   IAK ZORGVERZEKERING   OZF ACHMEA   VGZ
AZIVO   IZA   PNO ZIEKTEKOSTEN   VVAA
CZ   IZZ   PRO LIFE ZORGVERZEKERINGEN   ZILVEREN KRUIS ACHMEA
DE FRIESLAND   MENZIS   PROMOVENDUM   ZORG EN ZEKERHEID
DELTA LLOYD   OHRA   SALLAND VERZEKERINGEN    

Grijze Lijn 700Px 

 

AMERSFOORTSE ZORGVERZEKERING

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Budget* Geen
  Compact Geen
  Basis* Maximaal € 150,- voor één bril, één montuur of één paar brillenglazen per 24 maanden.
of
Maximaal € 50,- per kalenderjaar voor contactlenzen. Alleen vergoeding vanaf 1,5 dioptrieën per oog.
  Uitgebreid* Maximaal € 200,- voor één bril, één montuur of één paar brillenglazen per 24 maanden.
of
Maximaal € 100,- per kalenderjaar voor contactlenzen. Alleen vergoeding vanaf 1,5 dioptrieën per oog.
  Optimaal* Maximaal € 300,- voor één bril, één montuur of één paar brillenglazen per 24 maanden.
of
Maximaal € 125 per kalenderjaar voor contactlenzen. Alleen vergoeding vanaf 1,5 dioptrieën per oog.

* Uitsluiting/bijzonderheden

• Alleen vergoeding bij levering door opticien en/of optometrist.
• Berekening van het aantal dioptrieën vindt plaats aan de hand van de sferische en cilindrische correctie waarbij een eventuele additionele correctie wordt opgeteld bij de sferisch correctie. Wanneer sprake is van een correctie in gelijke richting worden de waarden voor de sferische en cilindrische correctie opgeteld. Bij correctie in tegengestelde richting wordt uitgegaan van de hoogste van beide waarden.
• Er bestaat geen recht op vergoeding van bril, brillenglazen of montuur als in hetzelfde kalenderjaar al contactlenzen zijn vergoed.
  • Er bestaat geen recht op vergoeding van contactlenzen indien verzekerde in de 24 maanden voorafgaand aan de leverdatum van de contactlenzen een bril, brillenglazen of montuur vergoed heeft gekregen.
• Er dient in de 60 maanden voorafgaand aan de aanschaf van de bril, het montuur, de brillenglazen of contactlenzen geen laserbehandeling of lensimplantatie te hebben plaatsgevonden.
• De termijn van 24 maanden gaat in op de leverdatum van de brillenglazen, bril of montuur.

Grijze Lijn 700Px 

ANDERZORG

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Jong* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen.
  Extra* Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen.
  ExtraVerzorgd 1** Geen
  ExtraVerzorgd 2** Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen.
  ExtraVerzorgd 3** Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- De sterkte van de brillenglazen of contactlenzen moet op de nota staan vermeld.    

** Uitsluiting/bijzonderheden

- De sterkte van de brillenglazen of contactlenzen moet op de nota staan vermeld.
- Het betreft oude polissen die alleen door bestaande polishouders gecontinueerd kunnen worden.
   

Grijze Lijn 700Px

 

AVÉRO ACHMEA

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Start* Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Extra* Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Royaal* Maximaal € 200,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Excellent* Maximaal € 300- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Beter Voor Nu* Maximaal € 250- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Juist voor Jou* Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Alleen vergoeding indien geleverd door opticien of optiekbedrijf.    

Grijze Lijn 700Px

 

AZIVO

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Basis Geen
  Top* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op sterkte.
  TopExtra* Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op sterkte.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- De sterkte van de brillenglazen of contactlenzen moet op de nota staan vermeld.    

Grijze Lijn 700Px

 

CZ

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Basis Geen
  Plus* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Ideaal pakket* Maximaal € 50,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Top* Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Jongeren* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op sterkte (dag en/of nachtlenzen).
  Gezinnen* Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  50+* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Excellent* Maximaal € 300,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Supertop* Maximaal € 300,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling.
- Uitgesloten van vergoeding zijn:
• Brilmonturen die niet tegelijk met de brillenglazen zijn aanschaft;
• Niet-optische middelen zoals lenzenvloeistof of brillenkokers;
  • Servicecontracten en verzekeringen;
• Optische middelen niet op sterkte;
• Het slijpen en/of overzetten van brillenglazen;
• Bijkomende kosten.

Grijze Lijn 700Px

 

DE FRIESLAND

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Budget Geen
  Standaard * Maximaal € 60,- per 3 kalenderjaren voor brillen en/of contactlenzen tezamen.
  Extra* Maximaal € 75,- per 3 kalenderjaren voor brillen en/of contactlenzen tezamen.
  Optimaal* Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor brillen en/of contactlenzen tezamen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Vergoeding geldt vanaf 0,25 dioptrieën of wanneer er een prismatische correctie is aangebracht.
- Uitgesloten van vergoeding zijn leesbrillen waarvan de kosten van montuur en glazen samen minder dan € 50,- bedragen.
- Brillen en/of contactlenzen worden uitsluitend vergoed bij inlevering van de originele betaalde nota waar het voorschrift van arts of opticien is bijgevoegd. Voor de vergoeding van wegwerplenzen is slechts eenmalig het voorschrift van arts of opticien vereist.
  - Bij een tijdelijke onderbreking van de verzekering van maximaal 12 maanden, wordt de verzekeringsduur geacht niet te zijn onderbroken en telt de onderbreking mee voor het bepalen van de termijn van 3 kalenderjaren.

Grijze Lijn 700Px

 

DELTA LLOYD

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Start Geen
  Extra Geen
  Compleet* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Comfort* Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Top* Maximaal € 750,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Zilver* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Zeker* Maximaal € 50,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Zorg 1* Geen
  Zorg 2* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling.
- Uitgesloten van vergoeding zijn:
• Brilmonturen die niet tegelijk met de brillenglazen zijn aanschaft;
• Niet-optische middelen zoals lenzenvloeistof of brillenkokers;
  • Servicecontracten en verzekeringen;
• Optische middelen niet op sterkte;
• Het slijpen en/of overzetten van brillenglazen;
• Bijkomende kosten.

Grijze Lijn 700Px

 

DSW

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Compact Geen
  Standaard* Maximaal € 35,- per brillenglas of contactlens per 2 kalenderjaren bij meer dan 6 dioptrieën voor maximaal 2 brillenglazen of contactlenzen. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar maximaal € 46,- voor één montuur per kalenderjaar.
  Top* Maximaal € 35,- per brillenglas of contactlens per 2 kalenderjaren bij meer dan 6 dioptrieën voor maximaal 2 brillenglazen of contactlenzen. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar maximaal € 46,- voor één montuur per kalenderjaar.
  Student* Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren bij minimaal 0,25 dioptrieën voor maximaal 2 brillenglazen (inclusief montuur) of contactlenzen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- De sterkte in dioptrieën wordt bepaald na optelling van de sferische en cilindrische oogafwijking.
- Een leesgedeelte in een bril of contactlens telt niet mee bij de bepaling van het aantal dioptrieën.
  - Bij multifocale glazen dient het leesgedeelte als een positieve additie weergegeven te zijn voor bepaling van de oogafwijking.
- Voor systeemlenzen geldt dezelfde maximumvergoeding.
- Een leesbril is uitgezonderd van vergoeding.

Grijze Lijn 700Px

 

FBTO

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Module Gezichtszorg & Orthodontie* Maximaal € 50,- eenmaal per 3 kalenderjaren voor brillen of contactlenzen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Geen vergoeding als de bril of contactlenzen niet bij een optiekbedrijf is gekocht.    

Grijze Lijn 700Px

 

IAK ZORGVERZEKERING

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Jong* Maximaal € 50,- éénmaal per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte tezamen inclusief bijbehorende brilmonturen. Bij een systeem van maand/ kwartaal/jaarlenzen geldt deze vergoeding per 3 kalenderjaren, ongeacht het aantal contactlenzen.
  Optiekplan* (dit is een aanvulling die gesloten kan worden bij de volgende aanvullende verzekeringen: - compact - compact 55+ - compleet - extra compleet) Verzekerden bouwen per kalenderjaar een (spaar)tegoed op van € 100,- tot een maximum van € 270,-. Uit het opgebouwde tegoed worden de volgende kosten vergoed: • brillenglazen op sterkte, eventueel inclusief montuur, tot maximaal 1 bril per jaar, of • contactlenzen op sterkte tot maximaal 365 sets daglenzen of 12 sets maandlenzen of 2 sets halfjaarlenzen of 4 sets kwartaallenzen of 1 set lenzen voor langer gebruik tot maximaal het opgebouwde (spaar)tegoed, of • ooglaserbehandeling (refractiechirurgie) door een aangewezen zorgaanbieder. Indien na drie kalenderjaren niet gedeclareerd en vergoed is, dan blijft het opgebouwde spaartegoed van € 300,- behouden tot het moment dat alsnog tot declaratie en vergoeding wordt overgegaan. Indien vergoeding plaatsvindt van de kosten in enig verzekeringsjaar, vervalt het eventuele resterende (spaar)tegoed voor dat verzekeringsjaar en wordt het (spaar)tegoed in het verzekeringsjaar volgend op het verzekeringsjaar waarin wordt gedeclareerd opnieuw op € 100,- gezet. De brillenglazen (eventueel inclusief montuur) of de contactlenzen dienen door een opticien of optiekbedrijf geleverd te zijn.
  Comfort* Maximaal € 250,- éénmaal per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte tezamen inclusief bijbehorende brilmonturen. Bij een systeem van maand/kwartaal/jaarlenzen geldt deze vergoeding per 3 kalenderjaren, ongeacht het aantal contactlenzen.
  Comfort plus* Maximaal € 250,- éénmaal per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte tezamen inclusief bijbehorende brilmonturen. Bij een systeem van maand/kwartaal/jaarlenzen geldt deze vergoeding per 3 kalenderjaren, ongeacht het aantal contactlenzen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Uitgesloten van vergoeding: zonnebrillen en gekleurde brillenglazen/contactlenzen.    

Grijze Lijn 700Px

 

IZA

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  IZA Basic Geen
  IZA Classic* Maximaal € 186,- per 2 kalenderjaren voor brillenglazen en contactlenzen met een sterkte vanaf 0,25 dioptrieën inclusief kosten van aanmeting en bijbehorend brilmontuur.
  IZA Perfect* Maximaal € 186,- per 2 kalenderjaren voor brillenglazen en contactlenzen met een sterkte vanaf 0,25 dioptrieën inclusief kosten van aanmeting en bijbehorend brilmontuur.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Voor kinderen tot en met 16 jaar geldt een termijn van 1 kalenderjaar.
- Bij een staaroperatie wordt binnen de genoemde periode van twee aaneengesloten kalenderjaren een extra bril of paar contactlenzen vergoed tot het maximumbedrag van de geldende aanvullende verzekering.
- De kosten voor het aanmeten van een bril of contactlenzen worden niet afzonderlijk betaald. De kosten voor het aanmeten maken onderdeel uit van de aanschaf.
  - Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de wettelijke eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering voor brillenglazen of filterglazen voor verzekerden jonger dan 18 jaar.
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling en lensimplantatie. Deze tegemoetkoming geldt ook voor de kosten die zijn gemaakt voor een cataractoperatie (staaroperatie) waarbij een multifocale lens is geplaatst. Het gaat om het verschil in de kosten tussen een multifocale lens en een monofocale lens dat vanuit de zorgverzekering niet wordt vergoed.

Grijze Lijn 700Px

 

IZZ

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  IZZ Zorg voor de Zorg Geen
  IZZ Zorg voor de Zorg extra 1* Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  IZZ Zorg voor de Zorg extra 2* Maximaal € 200,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  IZZ Zorg voor de Zorg extra 3* Maximaal € 340,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  IZZ Bijzonder bewust* Maximaal € 75,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Alleen vergoeding indien gekocht bij opticien of optiekbedrijf.
- De kosten voor het aanmeten van een bril of contactlenzen worden niet afzonderlijk betaald. De kosten voor het aanmeten maken onderdeel uit van de aanschaf.
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de wettelijke eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering voor brillenglazen of filterglazen voor verzekerden jonger dan 18 jaar.
  - Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling of lensimplantatie. Deze tegemoetkoming geldt ook voor de kosten die zijn gemaakt voor een cataractoperatie (staaroperatie) waarbij een multifocale lens is geplaatst. Het gaat om het verschil in de kosten tussen een multifocale lens en een monofocale lens dat vanuit de zorgverzekering niet wordt vergoed.

Grijze Lijn 700Px

  

MENZIS

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  ExtraVerzorgd 1 Geen
  ExtraVerzorgd 2* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op sterkte.
  ExtraVerzorgd 3* Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op sterkte.
  JongerenVerzorgd* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op sterkte.
  BudgetBewust Aanvullend Geen
  BudgetBewust Extra Aanvullend Geen

* Uitsluiting/bijzonderheden

- De sterkte van de brillenglazen of contactlenzen moet op de nota staan vermeld.    

Grijze Lijn 700Px

 

OHRA

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Sterk* Geen
  Aanvullend* Maximaal € 50,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Extra aanvullend * Maximaal € 50,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Uitgebreid* Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Jongeren** Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Uitgebreid Vitaal** Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Extra Uitgebreid** Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Compleet** Maximaal € 300,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Extra Sterk** Geen
  Zelfverzekerd compact** Maximaal € 100,- per kalenderjaar voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).
  Zorg Compact aanvullend** Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen (dag en/of nachtlenzen).

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling.
- Uitgesloten van vergoeding zijn:
• brilmonturen die niet tegelijk met de brillenglazen zijn aanschaft;
• niet-optische middelen zoals lenzenvloeistof of brillenkokers;
  • servicecontracten en verzekeringen;
• optische middelen niet op sterkte;
• het slijpen en/of overzetten van brillenglazen;
• bijkomende kosten.

** Uitsluiting/bijzonderheden

- Idem als bij *
- Het betreft oude polissen die alleen door bestaande polishouders gecontinueerd kunnen worden.
   

Grijze Lijn 700Px

 

ONVZ

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Startfit Geen
  Extrafit Geen
  Benfit Geen
  Optifit* Maximaal € 150,- per kalenderjaar voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur en versterkende/corrigerende contactlenzen.
  Topfit* Maximaal € 300,- per kalenderjaar voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur en versterkende/corrigerende contactlenzen.
  Superfit* Maximaal € 450,- per kalenderjaar voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur en versterkende/corrigerende contactlenzen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling of lensimplantatie.    

Grijze Lijn 700Px

 

OZF ACHMEA

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  AV Compact* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op sterkte.
  AV Royaal* Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen op sterkte.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Alleen vergoeding indien geleverd door opticien of optiekbedrijf.
- Na een ooglaserbehandeling of lensimplantatie vervalt de aanspraak op vergoeding van brillen en contactlenzen voor de duur van tien jaar, gerekend vanaf de datum waarop een ooglaserbehandeling/lensimplantatie heeft plaatsgevonden.
  - Voor nieuwe verzekerden geldt een wachttijd van 12 maanden.

Grijze Lijn 700Px

 

PNO ZIEKTEKOSTEN

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  PNO Be Young* Maximaal € 100,- per 2 kalenderjaren voor brillen en (contact)lenzen op sterkte.
  PNO Budget* Maximaal € 125,- per 2 kalenderjaren voor brillen en (contact)lenzen op sterkte. Als hulpmiddelen ingeruild zijn voor keuzevoordeel, vervalt deze vergoeding.
  PNO Extra* Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillen en (contact)lenzen op sterkte.
  PNO Compleet* Maximaal € 250,- per 2 kalenderjaren voor brillen en (contact)lenzen op sterkte.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Levering van bril of contactlenzen door opticien.
- Geen vergoeding voor contactlensvloeistof.
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling of lensimplantatie.
- De kosten van reparatie aan een bril worden, bij de bepaling van de vergoeding, gezien als aanschafkosten.
   

Grijze Lijn 700Px

 

PRO LIFE ZORGVERZEKERINGEN

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Smallpolis / 1 ster Geen
  Mediumpolis / 2 sterren Maximaal € 100- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Largepolis / 3 sterren * Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Extra Largepolis / 4 sterren * Maximaal € 250,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Alleen vergoeding indien geleverd door opticien of optiekbedrijf.
- Geen vergoeding voor de volgende producten:
• Losse brillenglazen, monturen en/of accessoires;
• Gekleurde contactlenzen;
• Prismabrillen.

Grijze Lijn 700Px

 

PROMOVENDUM

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Primair Geen
  Royaal Geen
  Optimaal Maximaal € 100,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor brillen of contactlenzen.
  Excellent Maximaal € 230,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor brillen of contactlenzen.

Grijze Lijn 700Px

 

SALLAND VERZEKERINGEN

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Salland Start Geen
  Salland Extra Geen
  Basis* MaxiMaxi
  Salland Plus* Maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren voor brillenglazen op sterkte met gelijktijdig aangeschaft montuur of contactlenzen op sterkte.
  Salland Top* Maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren voor brillenglazen op sterkte met gelijktijdig aangeschaft montuur of contactlenzen op sterkte.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Optiekbedrijven met een gediplomeerde opticien/contactlensspecialist mogen de brillen en contactlenzen leveren.
- Op de nota moet duidelijk de sterkte van de bril of contactlenzen vermeld staan.
   

Grijze Lijn 700Px

 

STAD HOLLAND VERZEKERINGEN

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Compact Geen
  Jongeren AV* Max. € 75,- per 2 kalenderjaren bij min. 0,25 dioptrieën voor max. 2 brillenglazen (incl. montuur) of contactlenzen.
  Standaard AV* Maximaal € 35,- per brillenglas/contactlens eenmaal per 2 kalenderjaren bij meer dan 6 dioptrieën voor maximaal 2 brillenglazen of contactlenzen. Kinderen onder de 18 jaar krijgen een vergoeding van maximaal € 46,- per kalenderjaar voor 1 brilmontuur.
  Uitgebreide AV* Maximaal € 35,- per brillenglas/contactlens eenmaal per 2 kalenderjaren bij meer dan 6 dioptrieën voor maximaal 2 brillenglazen of contactlenzen. Kinderen onder de 18 jaar krijgen een vergoeding van maximaal € 46,- per kalenderjaar voor 1 brilmontuur.
  Extra Uitgebreide AV* Maximaal € 137,- per 2 kalenderjaren bij een sterkte van 0,25 tot 10 dioptrieën voor brillenglazen met montuur of contactlenzen voor maximaal 2 brillenglazen of contactlenzen. Bij een sterkte van 10 dioptrieën of meer wordt 90% van de kosten vergoed (exclusief brilmontuur). Bij een sterkte van meer dan 10 dioptrieën wordt per 2 kalenderjaren een brilmontuur tot maximaal € 50,- vergoed.
  AV Zorg Riant** Maximaal € 300,- per 1 paar brillenglazen inclusief montuur of contactlenzen - per 3 kalenderjaren bij een afwijking van 0,25 of meer dioptrieën per glas of contactlens.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- De sterkte in dioptrieën wordt bepaald na optelling van de sferische en cilindrische oogafwijking.
- Een leesgedeelte in een bril of contactlens telt niet mee bij de bepaling van het aantal dioptrieën.
- Bij multifocale glazen dient het leesgedeelte als een positieve additie weergegeven te zijn voor bepaling van de oogafwijking.
  - Voor systeemlenzen geldt dezelfde maximumvergoeding.
- Een leesbril is uitgezonderd van vergoeding.
- De sterkte dient duidelijk op de nota te worden vermeld.

** Uitsluiting/bijzonderheden

- Idem als bij *
- Onder lenzen worden dag-, week-, maand- of vaste contactlenzen verstaan die door een opticien zijn verstrekt.
   

Grijze Lijn 700Px

 

UNIVÉ ZORGVERZEKERAAR

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Extra ZorgPolis Goed Geen
  Extra ZorgPolis Beter** Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  Extra ZorgPolis Best** Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  Jong pakket* Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/ of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen.
  Vitaal pakket* Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  Gezin pakket** Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting. Voor verzekerden tot 18 jaar maximaal € 200,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  Fit & Vrij pakket** Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/ of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting. Dit bedrag maakt deel uit van een vrij besteedbaar zorgtegoed van €1.000,- per kalenderjaar. Heeft een verzekerde in een jaar het tegoed al volledig besteed aan andere zorg, dan is er geen recht meer op deze vergoeding.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Vergoeding indien gekocht bij opticien of optiekbedrijf.
- De kosten voor het aanmeten van een bril of contactlenzen worden niet afzonderlijk betaald. De kosten voor het aanmeten maken onderdeel uit van de aanschaf.
   

** Uitsluiting/bijzonderheden

- Idem als bij *
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de wettelijke eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering voor brillenglazen of filterglazen voor verzekerden jonger dan 18 jaar.
 

Grijze Lijn 700Px

 

VGZ

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Aanvullend goed Geen
  Aanvullend beter** Maximaal € 100,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  Aanvullend best** Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  Aanvullend Jong pakket* Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/ of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen.
  Aanvullend Vitaal pakket* Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/ of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  Aanvullend Gezin pakket** Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting. Voor verzekerden tot 18 jaar maximaal € 200,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting.
  Aanvullend Fit & Vrij pakket** Maximaal € 150,- per 3 kalenderjaren voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende brilmonturen en kosten van aanmeting. Dit bedrag maakt deel uit van een vrij besteedbaar zorgtegoed van €1.000,- per kalenderjaar. Heeft een verzekerde in een jaar het tegoed al volledig besteed aan andere zorg, dan is er geen recht meer op deze vergoeding.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Vergoeding indien gekocht bij opticien of optiekbedrijf.
- De kosten voor het aanmeten van een bril of contactlenzen worden niet afzonderlijk betaald. De kosten voor het aanmeten maken onderdeel uit van de aanschaf.
   

** Uitsluiting/bijzonderheden

- Idem als bij *
- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de wettelijke eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering voor brillenglazen of filterglazen voor verzekerden jonger dan 18 jaar.
   

Grijze Lijn 700Px

 

VvAA

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Start Geen
  Plus Geen
  Optimaal** Maximaal € 150,- per kalenderjaar voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur en versterkende/corrigerende contactlenzen.
  Top** Maximaal € 300,- per kalenderjaar voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur en versterkende/corrigerende contactlenzen.
  Excellent** Maximaal € 450,- per kalenderjaar voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur en versterkende/corrigerende contactlenzen.
  Student* Maximaal € 100,- per kalenderjaar voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur en versterkende/corrigerende contactlenzen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook de ooglaserbehandeling.    

** Uitsluiting/bijzonderheden

- Uit deze post vergoedt de zorgverzekeraar ook geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en de ooglaserbehandeling.    

Grijze Lijn 700Px

 

ZILVEREN KRUIS ACHMEA

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  Basis Plus module Geen
  Beter Af Plus Polis 1 ster Geen
  Beter Af Plus Polis 2 sterren* Max. € 100,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Beter Af Plus Polis 3 sterren* Max. € 150,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Beter Af Plus Polis 4 sterren* Max. € 250,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Beter Af Sport Pakket* Max. € 50,- per 3 kalenderjaren voor sportbrillen met glazen op sterkte en sportlenzen (contactlenzen op sterkte of nachtlenzen) tezamen. Deze vergoeding is een aanvulling op een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen 2, 3 of 4 sterren.
  Agis Compactpolis Geen
  Agis Compleetpolis** Max. € 50,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Agis Comfortpolis** Max. € 116,50 per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Agis Comfortpluspolis** Max. € 235,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Agis 50+ actief polis** Maximaal € 116,50 per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.
  Agis Gezinnenpolis** Max. € 150,- per 3 kalenderjaren voor brillen met glazen op sterkte en contactlenzen (op sterkte of nachtlenzen) tezamen.

* Uitsluiting/bijzonderheden

• De brillen en contactlenzen moeten zijn geleverd door een opticien of optiekbedrijf.    

** Uitsluiting/bijzonderheden

• Dit betreft bestaande polissen van AGIS. Per 1 januari 2015 kunnen geen nieuwe AGIS-polissen worden afgesloten.
• De brillen en contactlenzen moeten zijn geleverd door een opticien of optiekbedrijf.
   

Grijze Lijn 700Px

 

ZORG EN ZEKERHEID

  Aanvullende verzekering Vergoeding
  AV Basis, Standaard, Sure Maximaal € 40,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor brillenglazen, contact- of premiumlenzen en brilmonturen tezamen. Vergoeding vanaf 2,25 dioptrieën per brillenglas of contactlens.
  AV Top Maximaal € 70,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor brillenglazen, monturen en contactlenzen tezamen. Vergoeding vanaf 2,25 dioptrieën per brillenglas of contactlens.
  AV Totaal Maximaal € 150,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor brillenglazen op sterkte, monturen en contactlenzen op sterkte tezamen. Voor verzekerden jonger dan 13 jaar geldt deze vergoeding eenmaal per kalenderjaar en vanaf 0 dioptrie (wel op sterkte).
  AV GeZZin Maximaal € 70,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor brillenglazen, monturen en contactlenzen tezamen. Vergoeding vanaf 2,25 dioptrieën per brillenglas of contactlens. Voor verzekerden jonger dan 13 jaar geldt deze vergoeding eenmaal per kalenderjaar en vanaf 0 dioptrie (wel op sterkte).
  AV GeZZin Compact Geen
  AV Plus Maximaal € 100,- eenmaal per 2 kalenderjaren voor brillenglazen, monturen en contactlenzen tezamen. Vergoeding vanaf 2,25 dioptrieën per brillenglas of contactlens.